ตารางฝึกอบรมโปรแกรม Artec Studio
 
วันที่ 1
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 - 11.30 Installation การติดตั้งโปรแกรม Artec 3D Scanners
11.30 - 12.00 Check ตรวจสอบสถานะโปรแกรม Artec 3D Scanners
12.00 - 13.00 Break  
13.00 - 14.30 Check ตรวจสอบโปรแกรมและเครื่อง Artec 3D Scanners
14.30 - 15.30 Function อธิบาย Function การใช้งานของโปรแกรม
15.30 - 16.30 guide แนะนำการใช้งานเครื่อง Artec 3D Scanners
16.30 - 17.00 Q&A  
 
วันที่ 2
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 - 11.30 Prep work อธิบายการเตรียมหน้าที่จะ Scan
11.30 - 12.00 carrying อธิบายการถือเครื่องและการเว้นระยะห่างที่ถูกต้อง
12.00 - 13.00 Break  
13.00 - 14.30 carrying แนะนำวิธีการและเทคนิคการ Scan
14.30 - 16.30 applications อธิบายการใช้โปรแกรมต่อจากการ Scan
16.30 - 17.00 Q&A  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม web hit counter สถานะผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ลงโฆษณา Google โปรโมทเว็บ