Download
ดาวน์โหลด
หน้าหลัก ดาวน์โหลด
Contents Download
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก
Artec Leo/Eva/Spider
เครื่องสแกน 3D อัจฉริยะ
ที่มีประโยชน์
Artec Ray
เครื่องสแกนเลเซอร์ระยะไกล
แบบพกพา
Geomagic Freeform
3D touch
แบบจำลองดินเหนียวดิจิตอล
Geomagic Design X
ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ
ที่รองรับ Solid
Markforged MarkTwo/X7
เครื่องพิมพ์ 3D
ที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์ได้
Markforged MetalX
เครื่องพิมพ์ 3D
โดยใช้วิธี ADAM
AUTODESK NETFABB
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ
แบบจำลอง 3D
WorkNC
3D-CAM engine
อัจฉริยะ
Eureka
การจำลองการวิเคราะห์การตัดเฉือน
ทางกายภาพ
SURFCAM
คุณสมบัติพื้นฐาน
3D-CAD/CAM
NCSPEED
การประกันคุณภาพ NC data โดยการปรับสภาวะการตัดและการวิเคราะห์การตัดเฉือน
Geomagic Control X
แพลตฟอร์ม
การวัด 3D ในตัว
KeyShot
เครื่องมือแสดงผล
ภาพเสมือนจริง
SpinFire/Centro
โปรแกรมดู 3D-CAD
ระดับมืออาชีพ