แพลตฟอร์มการวัด 3 มิติแบบอัตโนมัติ
รวมการตรวจสอบการวัดและการควบคุมคุณภาพเข้าด้วยกัน
เป็นระบบดิจิตอลการวัด 3 มิติแบบอัตโนมัติ
Geomagic® Control X™ เป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งให้คุณสมบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยการใช้งานที่เรียบง่าย หากจะตั้งค่าการตรวจสอบโดยใช้ Geomagic Control X คุณสามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับและทำซ้ำได้ การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบสามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
รวมการตรวจสอบการวัดและการควบคุมคุณภาพเข้าด้วยกันเป็นระบบดิจิตอลการวัด 3 มิติแบบอัตโนมัติ Geomagic® Control X™ เป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งให้คุณสมบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยการใช้งานที่เรียบง่าย หากจะตั้งค่าการตรวจสอบโดยใช้ Geomagic Control X คุณสามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับและทำซ้ำได้ การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบสามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง