โมเดลจำลอง 3D แบบ solid-supported
การสแกน 3D / แปลง CAD ข้อมูล polygon ที่มีความเร็วสูง
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการออกแบบ 3D ใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
"Geomagic Design X" เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองแบบย้อนกลับสำหรับการออกแบบ 3D อย่างเต็มรูปแบบจากข้อมูลการสแกนแบบ 3D และแบบจำลอง polygon ที่มีอยู่ เราจะโปรโมตกระบวนการออกแบบ 3D ใหม่ด้วยการเพิ่มประวัติและคุณสมบัติการออกแบบลงในข้อมูลที่บันทึก
โซลูชันการสร้างแบบจำลองแบบย้อนกลับเต็มรูปแบบจากข้อมูลการสแกน 3D Geomagic Design X เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสร้างข้อมูล CAD ได้โดยการกำหนดและแก้ไขข้อมูล dimentions จากข้อมูล polygon (Point Cloud) ที่ได้จากเครื่องสแกนเนอร์ 3D คุณสามารถสร้างโมเดลที่มีคุณลักษณะที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ CAD ทั่วไป มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกระบวนการสแกนและกระบวนการออกแบบในชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ภายในบ้าน, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ