ซอฟต์แวร์ออกแบบ/ วิเคราะห์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3D
ซอฟต์แวร์การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์เสริม
ตั้งแต่การออกแบบ 3D ไปจนถึงการพิมพ์ชิ้นส่วนให้สำเร็จ
"NETFABB" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับอุตสาหกรรม additive manufacturing และการออกแบบ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน, ช่วยลดความผิดพลาดและสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพของคุณให้ออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โซลูชันการออกแบบและการวิเคราะห์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3D สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ 3D ทั้งหมด Netfabb เป็นซอฟต์แวร์ที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการพิมพ์แบบ 3D และการผลิตสารเติมแต่ง จัดเตรียม, เพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบการออกแบบของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยชุดเครื่องมือแก้ไขที่มีความยืดหยุ่นและสร้างภาพ 3D ความละเอียดสูง การสร้างแบบจำลองคือส่วนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการการผลิตแบบ additive manufacturing โดยเฉพาะการพิมพ์โลหะ 3D (metal additive manufacturing) ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดลองผลิตชิ้นงานต้นแบบก่อนการนำไปผลิตจริง ช่วยลดระยะเวลา, ลดการสูญเสียวัสดุได้มากขึ้นและช่วยคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้