News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข่าวเดือนกรกฎาคม 2020
Archive July 2020
รายการข่าวเดือนกรกฎาคม 2020
blog
Artec Eva ช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาวมายาโบราณสำหรับ British Museum Google Maya Project
สวัสดี! เมื่อบาทหลวงชาวสเปน เดียโก เดอ แลนด้า ศตวรรษที่ 16 สั่งให้คนของเขาข้ามยูคาทานเผาหนังสือและภาพมายาทุกเล่มที่พวกเขาพบ เรียกพวกเขาว่า "lies of the devil" ในเวลาต่อมาปรัชญาของมายา [...]
อัปเดต 01.07.2020