News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข่าวเดือนสิงหาคม 2020
Archive August 2020
รายการข่าวเดือนสิงหาคม 2020
seminar
Seminar Webinar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนกันยายน 13.30 น. - 14.15 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC และ WorkNC Designer ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2020 การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3D CAD-CAM [...]
อัปเดต 27.08.2020
seminar
Seminar Webinar Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนกันยายน 13.30 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2020 การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองย้อนกลับ [...]
อัปเดต 26.08.2020
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนกันยายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 13.30 น. - 14.15 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2020 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 26.08.2020
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนกันยายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 13.30 น. - 14.15 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2020 [...]
อัปเดต 26.08.2020
training
Training Geomagic Design X เดือนกันยายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Geomagic Design X ในวันพฤหัสบดี ที่ 3, 10 กันยายน 2020 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 25.08.2020
notice
Geomagic Wrap 2021 ได้รับการเผยแพร่แล้ว!
Geomagic Wrap เป็นชุดเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรม แปลงข้อมูลการสแกน 3D และนำเข้าไฟล์เป็นแบบจำลอง 3D เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมขั้นปลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ทันที [...]
อัปเดต 10.08.2020
blog
Design for Additive Manufacturing (DfAM) 3D Printing Strategies
สวัสดี! Design for Additive Manufacturing (DfAM) เป็นกระบวนการปรับการออกแบบของคุณเพื่อให้การผลิตถูกลง, เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับเทคนิคการผลิตแบบเติมสามารถเพิ่ม [...]
อัปเดต 03.08.2020