News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข้อมูลสัมมนา
Archive Seminar
รายการข้อมูลสัมมนา
seminar
เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!!! เกี่ยวกับความท้าทายของอุตสาหกรรมการปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นในปัจจุบัน
บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การนำ 3D Printer มาใช้ในการสร้าง Jig Fixture [...]
อัปเดต 07.09.2021
seminar
Webinar WorkNC เดือนกันยายน 2021 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC V2022 ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13.30 น. - 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำ [...]
อัปเดต 06.09.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 26.08.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 26.08.2021
seminar
Webinar Markforged Case Study เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 25.08.2021
seminar
Webinar "Markforged Products Introduction" เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ "Markforged Products Introduction" ในวันอังคาร ที่ 07 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 25.08.2021
seminar
Webinar "KeyShot Products Introduction" เดือนกันยายน 2021 เวลา 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ "KeyShot Products Introduction" ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. [...]
อัปเดต 24.08.2021
seminar
Webinar "KeyShot Products Introduction" เดือนกันยายน 2021 เวลา 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ "KeyShot Products Introduction" ในวันพฤหัสบดี ที่ 09 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. [...]
อัปเดต 24.08.2021
seminar
Webinar WorkNC Designer เดือนสิงหาคม 2021 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC Designer ในวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13.30 - 15.30 น. [...]
อัปเดต 16.08.2021
seminar
Webinar Markforged Case Study เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 06.08.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 06.08.2021
seminar
Webinar "Markforged Products Introduction" เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ "Markforged Products Introduction" ในวันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 06.08.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 06.08.2021
seminar
Webinar Markforged Case Study เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ในวันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 05.08.2021
seminar
Webinar "Markforged Products Introduction" เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ "Markforged Products Introduction" ในวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 05.08.2021
seminar
Webinar WorkNC Designer เดือนสิงหาคม 2021 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC Designer ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13.30 - 15.30 น. [...]
อัปเดต 27.07.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 20.07.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันอังคาร ที่ 03 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 20.07.2021
seminar
Webinar KeyShot เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำ [...]
อัปเดต 08.07.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 07.07.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 07.07.2021
seminar
วิดีโอใหม่: วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Markforged ในวันที่ 17 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Markforged ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น. [...]
อัปเดต 17.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ WorkNC ในวันที่ 15 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ WorkNC ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. [...]
อัปเดต 17.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ KeyShot
สวัสดี! KeyShot เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นซอฟต์แวร์การแสดงผลและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้งานง่ายและทรงพลังที่สุดที่ใช้ในการสร้างการเรนเดอร์ 3 มิติ, แอนิเมชั่น และภาพเชิงโต้ตอบ ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ CPU [...]
อัปเดต 16.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันที่ 14 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Artec 3D Scanner ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. [...]
อัปเดต 15.06.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนมิถุนายน 13.30 น. - 14.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 11.06.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนมิถุนายน 13.00 น. - 13.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 08.06.2021
seminar
Webinar WorkNC เดือนมิถุนายน 13.00 น. - 13.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง [...]
อัปเดต 08.06.2021
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนเมษายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 02, 09, 23, 30 เมษายน 2021 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 29.03.2021
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX, Markforged 3D Printer และ KeyShot เดือนเมษายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 01, 08, 22, 29 เมษายน 2021 [...]
อัปเดต 29.03.2021
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX, Markforged 3D Printer และ KeyShot เดือนมีนาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 04, 11, 18, 25 มีนาคม 2021 [...]
อัปเดต 02.03.2021