News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข้อมูลสัมมนา
Archive Seminar
รายการข้อมูลสัมมนา
seminar
Webinar WorkNC เดือนตุลาคม 2021 เวลา 14.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC V2022 ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำำคุณลักษณะใหม่ [...]
อัปเดต 11.10.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนตุลาคม 14.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 06.10.2021
seminar
Webinar KeyShot เดือนตุลาคม 2021 เวลา 14.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำ User Interface [...]
อัปเดต 27.09.2021
seminar
Webinar Markforged เดือนตุลาคม 14.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ในวันศุกร์ ที่ 08 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ Markforged [...]
อัปเดต 27.09.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนตุลาคม 14.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันอังคาร ที่ 05 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 27.09.2021
seminar
เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!!! เกี่ยวกับความท้าทายของอุตสาหกรรมการปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นในปัจจุบัน
บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การนำ 3D Printer มาใช้ในการสร้าง Jig Fixture [...]
อัปเดต 07.09.2021
seminar
Webinar WorkNC เดือนกันยายน 2021 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC V2022 ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13.30 น. - 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำ [...]
อัปเดต 06.09.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 26.08.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 26.08.2021
seminar
Webinar Markforged Case Study เดือนกันยายน 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 25.08.2021