News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข้อมูลสัมมนา
Archive Seminar
รายการข้อมูลสัมมนา
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 20.07.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันอังคาร ที่ 03 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 20.07.2021
seminar
Webinar KeyShot เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำ [...]
อัปเดต 08.07.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 07.07.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 07.07.2021
seminar
วิดีโอใหม่: วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Markforged ในวันที่ 17 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Markforged ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น. [...]
อัปเดต 17.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ WorkNC ในวันที่ 15 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ WorkNC ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. [...]
อัปเดต 17.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ KeyShot
สวัสดี! KeyShot เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นซอฟต์แวร์การแสดงผลและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้งานง่ายและทรงพลังที่สุดที่ใช้ในการสร้างการเรนเดอร์ 3 มิติ, แอนิเมชั่น และภาพเชิงโต้ตอบ ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ CPU [...]
อัปเดต 16.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันที่ 14 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Artec 3D Scanner ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. [...]
อัปเดต 15.06.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนมิถุนายน 13.30 น. - 14.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 11.06.2021