News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข้อมูลสัมมนา
Archive Seminar
รายการข้อมูลสัมมนา
seminar
Webinar WorkNC Designer เดือนสิงหาคม 2021 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC Designer ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13.30 - 15.30 น. [...]
อัปเดต 27.07.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 20.07.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนสิงหาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันอังคาร ที่ 03 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 20.07.2021
seminar
Webinar KeyShot เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำ [...]
อัปเดต 08.07.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 07.07.2021
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนกรกฎาคม 15.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 07.07.2021
seminar
วิดีโอใหม่: วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Markforged ในวันที่ 17 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Markforged ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น. [...]
อัปเดต 17.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ WorkNC ในวันที่ 15 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ WorkNC ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. [...]
อัปเดต 17.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ KeyShot
สวัสดี! KeyShot เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นซอฟต์แวร์การแสดงผลและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้งานง่ายและทรงพลังที่สุดที่ใช้ในการสร้างการเรนเดอร์ 3 มิติ, แอนิเมชั่น และภาพเชิงโต้ตอบ ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ CPU [...]
อัปเดต 16.06.2021
seminar
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันที่ 14 มิถุนายน 2021
สวัสดี! ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Artec 3D Scanner ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. [...]
อัปเดต 15.06.2021