News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข้อมูลสัมมนา
Archive Seminar
รายการข้อมูลสัมมนา
seminar
Webinar Markforged 3D Printer เดือนมิถุนายน 13.30 น. - 14.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ [...]
อัปเดต 11.06.2021
seminar
Webinar Artec 3D Scanner เดือนมิถุนายน 13.00 น. - 13.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ [...]
อัปเดต 08.06.2021
seminar
Webinar WorkNC เดือนมิถุนายน 13.00 น. - 13.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น. การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง [...]
อัปเดต 08.06.2021
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนเมษายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 02, 09, 23, 30 เมษายน 2021 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 29.03.2021
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX, Markforged 3D Printer และ KeyShot เดือนเมษายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 01, 08, 22, 29 เมษายน 2021 [...]
อัปเดต 29.03.2021
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX, Markforged 3D Printer และ KeyShot เดือนมีนาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 04, 11, 18, 25 มีนาคม 2021 [...]
อัปเดต 02.03.2021
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนมีนาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 05, 12, 19, 26 มีนาคม 2021 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 02.03.2021
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนกุมภาพันธ์ (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021 [...]
อัปเดต 03.02.2021
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนกุมภาพันธ์ (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 03.02.2021
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนมกราคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2021 [...]
อัปเดต 23.12.2020