News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการข้อมูลสัมมนา
Archive Seminar
รายการข้อมูลสัมมนา
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนธันวาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2020 [...]
อัปเดต 27.11.2020
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนธันวาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2020 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 27.11.2020
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนพฤศจิกายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2020 [...]
อัปเดต 03.11.2020
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนพฤศจิกายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 03.11.2020
seminar
วีดีโอสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner
"Artec 3D Scanner" เป็นเครื่องสแกนเนอร์อัจฉริยะ 3D ที่มีประโยชน์และเคลื่อนที่พร้อมด้วยการประมวลผล/เทคโนโลยีการตรวจจับล่าสุด ออกแบบรูปทรง 3D ได้อย่างง่ายดายทุกรูปทรงที่มีอยู่ตรงหน้าคุณและสนับสนุนนวัตกรรม [...]
อัปเดต 28.10.2020
seminar
วีดีโอสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer
ผลิตภัณฑ์ส่งออกของ Markforged ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในโลกที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เรซินโดยใช้วัสดุเส้นใยได้ตระหนักถึงความแข็งแกร่งที่แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ 3D ทั่วไป วีดีโอสัมมนานี้เราจะอธิบายโครงสร้างของเครื่องพิมพ์ 3D [...]
อัปเดต 09.10.2020
seminar
Seminar Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนตุลาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 14.45 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2020 [...]
อัปเดต 05.10.2020
seminar
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนตุลาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 14.45 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2020 การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม [...]
อัปเดต 05.10.2020
seminar
Seminar Webinar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนกันยายน 13.30 น. - 14.15 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC และ WorkNC Designer ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2020 การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3D CAD-CAM [...]
อัปเดต 27.08.2020
seminar
Seminar Webinar Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เดือนกันยายน 13.30 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2020 การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองย้อนกลับ [...]
อัปเดต 26.08.2020