News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 08.06.2021
Webinar Artec เดือนมิถุนายน 2021 เวลา 13.00 น. - 13.30 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น.
การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะแนะนำการทำงานของ Artec 3D Scanner และการใช้งาน Program Artec Studio
การลงทะเบียนและการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
Time SCHEDULE
ตารางเวลา
เวลา เนื้อหา
13:00 - 13:30 1. การทำงานของ Artec 3D Scanner และประเภทงานที่เหมาะกับการสแกน
2. การใช้งานโปรแกรม Artec Studio

วันและเวลา
  • 2021/06/14(Mon) 13:00-13:30