News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 23.12.2020
Seminar WorkNC และ WorkNC Designer เดือนมกราคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 14.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2021
การสัมมนาในครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม WorkNC และ WorkNC Designer, รูปแบบและลักษณะการทำงานของโปรแกรม WorkNC และ WorkNC Designer และสาธิตการทำงาน
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะแนะนำโปรแกรม WorkNC และ WorkNC Designer หรือสนใจโปรแกรม WorkNC และ WorkNC Designer โปรดเข้าร่วมกับเรา
การสัมมนาในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
Time SCHEDULE
ตารางเวลา
เวลา เนื้อหา
14:00 - 16:00 แนะนำรูปแบบและลักษณะการทำงานของโปรแกรม WorkNC และ WorkNC Designer


Date & PLACE
กำหนดการ / สถานที่ตั้ง
Software Park (แจ้งวัฒนะ)
99/23 อาคาร Software Park ชั้น 12 ถนนเเจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลา
  • 2021/01/22(Fri) 14:00-16:00