News
ข่าวประชาสัมพันธ์
Archive Training
รายการฝึกอบรม
training
Web-Training Designer เดือนกรกฎาคม 2021 เวลา 14.00 - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดฝึกอบรมออนไลน์ Designer ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 - 16:00 น. [...]
อัปเดต 08.07.2021
training
Training Geomagic Design X เดือนกันยายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Geomagic Design X ในวันพฤหัสบดี ที่ 3, 10 กันยายน 2020 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 25.08.2020
training
Training Geomagic Design X เดือนสิงหาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Geomagic Design X ในวันพฤหัสบดี ที่ 6, 13 สิงหาคม 2020 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 31.07.2020
training
Training WorkNC เดือนสิงหาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ในวันศุกร์ ที่ 21, 28 สิงหาคม 2020 เวลา 10.30 น. - 17.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 30.07.2020
training
Training WorkNC เดือนกรกฎาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ในวันศุกร์ ที่ 24, 31 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. - 17.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 25.06.2020
training
Training WorkNC เดือนมิถุนายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ในวันศุกร์ ที่ 19, 26 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 น. - 17.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 26.05.2020
training
Training WorkNC เดือนพฤษภาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ในวันศุกร์ ที่ 22, 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 น. - 17.00 น. การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 27.04.2020
training
Training WorkNC เดือนเมษายน (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมโปรแกรม WorkNC สำหรับลูกค้า ในวันศุกร์ ที่ 17 และ 24 เมษายน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 16.03.2020
training
Training WorkNC เดือนมีนาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมโปรแกรม WorkNC ในวันศุกร์ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 10.03.2020
training
Training WorkNC เดือนกุมภาพันธ์ (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.30 น. - 17.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมโปรแกรม WorkNC ในวันศุกร์ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อัปเดต 07.02.2020