News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการฝึกอบรม
training
อัปเดต 31.07.2020
Training Geomagic Design X เดือนสิงหาคม (Software Park แจ้งวัฒนะ) 10.00 น. - 16.00 น.
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Geomagic Design X ในวันพฤหัสบดี ที่ 6, 13 สิงหาคม 2020 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
Time SCHEDULE
ตารางเวลา
เวลา เนื้อหา
10:00 - 16:00 การฝึกอบรมพื้นฐาน Geomagic DesignX

Date & PLACE
กำหนดการ / สถานที่ตั้ง
Software Park (แจ้งวัฒนะ)
99/23 อาคาร Software Park ชั้น 12 ถนนเเจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลา
  • 2020/08/06(Thu) 10:00-16:00
  • 2020/08/13(Thu) 10:00-16:00