News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 15.06.2021
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner ในวันที่ 14 มิถุนายน 2021
สวัสดี!
ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Artec 3D Scanner ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น.
การสัมมนาในครั้งนี้นำเสนอในหัวข้อ
1. การทำงานของ Artec 3D Scanner และประเภทงานที่เหมาะกับการสแกน
2. การใช้งานโปรแกรม Artec Studio