News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 17.06.2021
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ WorkNC ในวันที่ 15 มิถุนายน 2021
สวัสดี!
ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ WorkNC ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น.
การสัมมนาในครั้งนี้นำเสนอในหัวข้อ
1. ขั้นตอนการกัดชิ้นงานของโปรแกรม WorkNC V2021 ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชัน V2020
2. การ Add License เพิ่มเติมจาก License หลัก