News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 17.06.2021
วิดีโอใหม่: สัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ในวันที่ 17 มิถุนายน 2021
สวัสดี!
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ WorkNC ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น.
การสัมมนาในครั้งนี้นำเสนอในหัวข้อ
1. ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Markforged