Specifications
SURFCAM 3-Axis สามารถกัดงานในรูปทรงและพื้นผิวที่มีความซับซ้อนได้ด้วยคุณภาพของการกัดพื้นผิวแบบละเอียด มีการกัด 3 แกนที่รวดเร็ว รองรับงานเกี่ยวกับการเหลาหรือเจาะรู และมีการกัดละเอียดที่ชาญฉลาด
 
จุดเด่นของโปรแกรม
- มี Feature ใน เพื่อเพิ่มความเร็วและความเรียบเนียนในการกัดงาน เปลี่ยนทางเดินของทูลได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถใช้การ 3D Offset ในการกัดละเอียด
- มีการประมวลผลที่รวดเร็วโดยใช้ Algorithm ใหม่ และการประมวลผลหลายๆ ฟังก์ชันก็ใช้เวลาคำนวณที่สั้นลง
- สามารถคำนวณหาพื้นผิวที่ถูกกัดออกไป และพื้นผิวที่เหลืออยู่
- มีการนำทูลพาธเข้าไปร่วมกับโมเดล เมื่อโมเดลเปลี่ยนรูปทรง ทูลพาธก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
- ความชันและความตื้นของของลักษญะการทำงานของทูลพาธ
- มีการตรวจสอบหลุ่มและพื้นผิว โดยผู้ใช้สามารถทราบได้ว่าจุดไหนควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยง
- การกัดละเอียดที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิต
 
Velocity 4 All-New 3-Axis Finishing
มี Feature ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในทูลพาร์ธใหม่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้คือ ทูลพาร์ธความเร็วสูง, รองรับการประมวลผลหลายคำสั่ง, การ Fillet ส่วนโค้งอัตโนมัติ, พัฒนาประสิทธิภาพของการยืด-หัดตัวของพื้นผิว, มีทูลในการกัดงานที่มีลักษณะเรียว, ควบคุม Up cut และ Down cut, จำกัดมุม และการดัดแปลงขั้นตอนการกัด
SURFCAM มีการกัด 3D ที่ชาญฉลาดซึ่งมีการพัฒนาขึ้นในเวอร์ชั่นใหม่นี้โดยมีพื้นฐานจากความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่
 
การซิมมูเลทเครื่องจักร
การซิมมูเลทเครื่องจักรเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดย SURFCAM ซึ่งสามารถตรวจสอบการชนงานของทูลและเครื่องจักรก่อนที่จะส่งดาต้าได้

ความเร็ว: สามารถประมวลผลได้หลายคำสั่ง และใช้เทคโนโลยีใหม่ในเพื่อลดเวลาการประมวลผล
ผลผลิต: เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล เพื่อลดเวลาในแต่ละขั้นตอนในการทำงาน
ความเที่ยงตรง: มีการทดสอบขั้นตอนต่างๆ ของโปรแกรม ก่อนที่จะออกว่างจำหน่ายเพื่อให้ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพ
ผลที่ได้รับ: การกัด Fininsh ที่ดีสามารถเพิ่มผลผลิตได้ โดยที่ได้ต้องทำการกัดหลายครั้ง
3-Axis Rest Milling
มีการคำนวณพื้นที่ในการกัดอย่างอัตโนมัตและมีการสร้างทูลพาร์ธในพื้นที่เหล่านี้ โดยที่ไม่ต้องกำหนดเองมีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการกัดเข้ามุมแนวตั้งและแนวนอนซึ่งจะให้การกัดงานประสิทธิภาพสูง
แบตเตอรี่สำหรับการพกพา
3D Offset คือระยะทางที่คงที่จากระยะของแต่ละพื้นผิว เหมาะกับการกัดแบบ Scallopและจะลดเวลาการทำงานน้อยลงจาก velocity 3 อีก 42%
ปลอดภัยในการใช้
Pencil คือการกัดเข้ามุมแบบละเอียด (Finishing) สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Pencil และใช้ร่วมกับ 3D Offset อีกด้วย
3-Axis Steep/Shallow
3-Axis Steep/Shallow เป็นการกัดงานที่มีความสาดชัดและความลึกอยู่ในงานเดียวกันซึ่งสามามารถใช้ทูลพาร์ธนี้กัดงานได้
Adaptive Stepdown
ในระยะทางแนวตั้ง Adaptive Stepdown สามารถแทรกหรือลดระยะทางเพิ่มขึ้นไปได้
High-Speed Linking
ให้ความเรียนเบียนของการเข้ามุมหรือขอบโค้งด้วยความเร็วที่สูงสุด
Optimized Retracts
มีการพัฒนาทูลพาร์ธและแอร์คัตจากเวอร์ชั่น Velocity 3
Tapered Tools
ทูลพาร์ธ 3 แกนในการกัดละเอียดรองรับทูลที่มีลักษณะเรียวเพื่อใช้ในการกัดหรือเซาะร่องเหมาะสำหรับการกัดร่องในลักษณะต่างๆ
Up-Down Cut Control
พาร์ธนี้สามารถควบคุมการทำงานของ Up Cut และ Down Cut
Automatic Arc Filtering
ฟังก์ชันนี้ช่วยในการลดขนาด NC File และสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เช็คเครื่องหมายถูกลงในบ๊อกซ์เท่านั้น