ตารางฝึกอบรมโปรแกรม Geomagic Design X
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 5 ชั่วโมง 15 นาที

เวลา รายละเอียด
15 นาที แนะนำตัว/บริษัท
30 นาที อธิบายการทำงานของโปรแกรมและความเหมาะสมในการนำไปใช้
1 ชั่วโมง 30 นาที อธิบายองค์ประกอบและสอนวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม
1 ชั่วโมง Break
2 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและQ&A

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม web hit counter สถานะผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ลงโฆษณา Google โปรโมทเว็บ