DataDesign DataDesign

NEWS & COLUMN ข่าว/คอลัมน์

ข่าว 2023.04.10 อัปเดต

แจ้งวันหยุดสงกรานต์

แจ้งวันหยุดสงกรานต์

แจ้งวันหยุดสงกรานต์

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ขอแจ้งวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

– ประกาศ –

・วันหยุดสงกรานต์:ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2023 – วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2023

และจะกลับมาเปิดให้บริการในวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2023
※หากมีข้อสงสัยในช่วงวันหยุด เราจะติดต่อกลับหลังวันอังคาร ที่ 18 เมษายน

ขออภัยในความไม่สะดวก