DIGITAL TRANSFORMATION
สร้างสรรค์อนาคตในพื้นที่ 3D
Data Design เป็นผู้ประสานงานกระบวนการ 3 มิติ
ที่ออกแบบพื้นที่เสมือนจริงแบบดิจิตอลอย่างชาญฉลาด
ด้วยเทคโนโลยี 3D ขั้นสูง
Download contents
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกและโปรแกรม ฟรี!
Webinar schedule
กำหนดการสัมมนาออนไลน์
datadesign News
มีอะไรใหม่
ดูรายการข่าว
17/02/2022
WEBINAR MARKFORGED เดือนมีนาคม 2022
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2022 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
17/02/2022
WEBINAR MARKFORGED เดือนมีนาคม 2022
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2022 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
17/02/2022
WEBINAR MARKFORGED เดือนกุมภาพันธ์ 2022
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
08/12/2021
WEBINAR MARKFORGED เดือนธันวาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
07/12/2021
WEBINAR MARKFORGED เดือนธันวาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
07/12/2021
WEBINAR MARKFORGED เดือนธันวาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 09 ธันวาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
01/11/2021
WEBINAR MARKFORGED เดือนพฤศจิกายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
01/11/2021
WEBINAR MARKFORGED เดือนพฤศจิกายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
01/11/2021
WEBINAR MARKFORGED เดือนพฤศจิกายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 04 พฤศจิกายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:00 น.
18/10/2021
WEBINAR MARKFORGED CASE STUDY เดือนตุลาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น.
11/10/2021
WEBINAR WORKNC เดือนตุลาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14.30 น.
06/10/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนตุลาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น.
27/09/2021
WEBINAR KEYSHOT เดือนตุลาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น.
27/09/2021
WEBINAR MARKFORGED CASE STUDY เดือนตุลาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 08 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น.
27/09/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนตุลาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 05 ตุลาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 14:30 น.
07/09/2021
WEBINAR 3D PRINTER 17/09/2021 เวลา 14:00 - 15:00 น.
บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การนำ 3D Printer มาใช้ในการสร้าง Jig Fixture โดยการสัมมนาครั้งนี้จะจัดแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
06/09/2021
WEBINAR WORKNC เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13.30 น. - 15:30 น.
26/08/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
26/08/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
25/08/2021
WEBINAR KEYSHOT เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
25/08/2021
WEBINAR MARKFORGED CASE STUDY เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
25/08/2021
WEBINAR KEYSHOT เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 09 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
25/08/2021
WEBINAR MARKFORGED PRODUCTS INTRODUCTION เดือนกันยายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 07 กันยายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
25/08/2021
WEBINAR MARKFORGED CASE STUDY เดือนสิงหาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged Case Study ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
25/08/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนสิงหาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
20/07/2021
WEBINAR MARKFORGED 3D PRINTER เดือนสิงหาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 03 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
20/07/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนสิงหาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
08/07/2021
WEBINAR KEYSHOT เดือนกรกฎาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ KeyShot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
07/07/2021
WEBINAR MARKFORGED 3D PRINTER เดือนกรกฎาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
07/07/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนกรกฎาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 15:30 น.
11/06/2021
WEBINAR MARKFORGED 3D PRINTER เดือนมิถุนายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:30 - 14:00 น.
08/06/2021
WEBINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนมิถุนายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Artec ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น.
08/06/2021
WEBINAR WORKNC เดือนมิถุนายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2021 ทางแอปพลิเคชัน Zoom เวลา 13:00 - 13:30 น.
29/03/2021
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER, GEOMAGIC DESIGNX, MARKFORGED, KEYSHOT เดือนเมษายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในทุกวันพฤหัสบดี ที่ 01, 08, 22, 29 เมษายน 2021 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
29/03/2021
SEMINAR WEBINAR WORKNC และ WORKNC DESIGNER เดือนเมษายน 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC และ WorkNC Designer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในทุกวันศุกร์ ที่ 02, 09, 23, 30 เมษายน 2021 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
02/03/2021
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER, GEOMAGIC DESIGNX, MARKFORGED, KEYSHOT เดือนมีนาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในทุกวันพฤหัสบดี ที่ 04, 11, 18, 25 มีนาคม 2021 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
02/03/2021
SEMINAR WEBINAR WORKNC และ WORKNC DESIGNER เดือนมีนาคม 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC และ WorkNC Designer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในทุกวันศุกร์ ที่ 05, 12, 19, 26 มีนาคม 2021 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
03/02/2021
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER, GEOMAGIC DESIGNX และ MARKFORGED เดือนกุมภาพันธ์ 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
03/02/2021
SEMINAR WEBINAR WORKNC และ WORKNC DESIGNER เดือนกุมภาพันธ์ 2021
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC และ WorkNC Designer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
02/12/2020
3D Content Gateway
สร้างพื้นที่เสมือนจริง
จากการสแกน 3 มิติ
3D Intelligent Manufacturing
สร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
จากกระบวนการดิจิตอล
3D Realistic Visualization
เชื่อมโยงความเป็นจริงและเสมือนจริง
เพื่อแสดงข้อมูล 3 มิติ
3D Process Management
ผสานกระบวนการดิจิตอล 3 มิติ
ได้อย่างอิสระ
datadesign Solutions
จินตนาการในรูปแบบ 3 มิติ
จินตนาการของคุณสามารถเป็นจริงได้ ด้วย "เทคโนโลยีสมาร์ท 3D"
ที่จะช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองเสมือนจริง
ในรูปแบบ 3 มิติได้อย่างง่ายดาย
ANALYSIS
วิเคราะห์ปัญหา
ผ่านการให้คำปรึกษา
COORDINATE
ข้อเสนอของ
เครื่องมือดิจิตอล
CUSTOMIZE
เครื่องมือดิจิตอล
ตามสั่ง
SUPPORT
บริการบำรุงรักษา
สนับสนุนการติดตั้ง / ปฏิบัติการ
3D Solution Products
การจัดการผลิตภัณฑ์
×
ฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน