DIGITAL TRANSFORMATION 2020
สร้างสรรค์อนาคตในพื้นที่ 3D
Data Design เป็นผู้ประสานงานกระบวนการ 3 มิติ
ที่ออกแบบพื้นที่เสมือนจริงแบบดิจิตอลอย่างชาญฉลาด
ด้วยเทคโนโลยี 3D ขั้นสูง
Download contents
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกและโปรแกรม ฟรี!
Webinar schedule
กำหนดการสัมมนาออนไลน์
datadesign News
มีอะไรใหม่
ดูรายการข่าว
27/08/2020
SEMINAR WEBINAR WORKNC และ WORKNC DESIGNER เดือนกันยายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ WorkNC และ WorkNC Designer ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 13.30 น. - 14.15 น.
26/08/2020
SEMINAR WEBINAR GEOMAGIC DESIGNX และ MARKFORGED เดือนกันยายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนาออนไลน์ Geomagic DesignX และ Markforged ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2020 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
26/08/2020
SEMINAR WORKNC และ WORKNC DESIGNER เดือนกันยายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC และ WorkNC Designer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2020 เวลา 13.30 น. - 14.15 น.
26/08/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER, GEOMAGIC DESIGNX และ MARKFORGED เดือนกันยายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Artec 3D Scanner, Geomagic DesignX และ Markforged 3D Printer เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2020 เวลา 13.30 น. - 14.15 น.
25/08/2020
TRAINING GEOMAGIC DESIGNX เดือนกันยายน 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Geomagic DesignX ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 3, 10 กันยายน เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
31/07/2020
TRAINING GEOMAGIC DESIGNX เดือนสิงหาคม 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Geomagic DesignX ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 6, 13 สิงหาคม เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
30/07/2020
TRAINING WORKNC เดือนสิงหาคม 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 21 และ 28 สิงหาคม เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
29/07/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนสิงหาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 และ 27 สิงหาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
24/06/2020
SEMINAR WORKNC เดือนสิงหาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 19 และ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
23/06/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนสิงหาคม 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 18 และ 25 สิงหาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
03/07/2020
30/06/2020
25/05/2020
TRAINING WORKNC เดือนกรกฎาคม 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 24 และ 31 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
24/06/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนกรกฎาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 และ 30 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
24/06/2020
SEMINAR WORKNC เดือนกรกฎาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 22 และ 29 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
23/06/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนกรกฎาคม 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 14 และ 21 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
26/05/2020
TRAINING WORKNC เดือนมิถุนายน 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 19 และ 26 มิถุนายน เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
26/05/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนมิถุนายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 และ 25 มิถุนายน เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
25/05/2020
SEMINAR WORKNC เดือนมิถุนายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 17 และ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
25/05/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนมิถุนายน 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 16 และ 23 มิถุนายน เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
29/04/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนพฤษภาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
29/04/2020
SEMINAR WORKNC เดือนพฤษภาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 20 และ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
28/04/2020
28/04/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนพฤษภาคม 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 19 และ 26 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
27/04/2020
TRAINING WORKNC เดือนพฤษภาคม 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 22 และ 29 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
15/04/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนเมษายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 และ 30 เมษายน เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
15/04/2020
SEMINAR WORKNC เดือนเมษายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 22 และ 29 เมษายน เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
15/04/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนเมษายน 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 21 และ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
15/04/2020
TRAINING WORKNC เดือนเมษายน 2020
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม WorkNC ที่อยากเรียนรู้การใช้งานและเทคนิคเพิ่มเติม เราจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 17 และ 24 เมษายน เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
26/03/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนเมษายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 และ 30 เมษายน เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
25/03/2020
SEMINAR WORKNC เดือนเมษายน 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา WorkNC เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 22 และ 29 เมษายน เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
16/03/2020
SEMINAR MARKFORGED เดือนมีนาคม 2020
บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดสัมมนา Markforged เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 และ 26 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
16/03/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนมีนาคม 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ 24 และ 31 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
16/03/2020
TRAINING WORKNC เดือนเมษายน 2020
สำหรับท่านที่มีความสนใจในโปรแกรม WorkNC เราจัดอบรมให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันศุกร์ของทุกเดือน เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
16/03/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER เดือนเมษายน 2020
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
10/03/2020
TRAINING WORKNC เดือนมีนาคม 2020
สำหรับท่านที่มีความสนใจในโปรแกรม WorkNC เราจัดอบรมให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันศุกร์ของทุกเดือน เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
11/02/2020
SEMINAR ARTEC 3D SCANNER
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดสัมมนาให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
11/02/2020
TRAINING WORKNC
สำหรับท่านที่มีความสนใจในโปรแกรม WorkNC เราจัดอบรมให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันศุกร์ของทุกเดือน เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
28/01/2020
TRAINING ARTEC 3D SCANNER
สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือมีเครื่องสแกนเนอร์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีการจัดอบรมให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
28/01/2020
TRAINING WORKNC
สำหรับท่านที่มีความสนใจในโปรแกรม WorkNC เราจัดอบรมให้กับท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันศุกร์ของทุกเดือน เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
16/01/2020
27/12/2019
ประกาศวันหยุดปีใหม่ 2563
เนื่องในวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ทางบริษัทจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 6 มกราคม 2563 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรามาตลอดในปีนี้
14/11/2019
METALEX 2019
ขอเชิญร่วมชมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ในวันพุธ - เสาร์ ที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. Bitec Bangna
สำหรับ 3D Printer Markforged และ Artec 3D Scanner ได้ที่บูธ SOMAT Hall 101 No. BI19
14/11/2019
THE NIHON DENKEI(THAILAND) EXHIBITION 2019
ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและสัมมนาในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport
13/09/2019
22/08/2019
Seminar WorkNC V2020 and WorkNC Designer
ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “WorkNC V2020 and WorkNC Designer” ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. อาคาร Software Park แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ห้อง 304
22/08/2019
Carbon Fiber 3D Printer "Markforged" Workshop Information in Bangkok: 9/19 (Thursday) 13:00-19:30
ขอเชิญร่วมสัมมนา Carbon Fiber 3D Printer "Markforged" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. - 19.30 น. สถานที่ Novotel Bangkok Bangna
02/08/2019
29/05/2019
Hexagon Production Software Multi-Products Seminar in Bangkok
ขอเชิญร่วมสัมมนาในงาน Smart Manufacturing using Hexagon Software Products ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ Novotel Bangkok Bangna, Thailand
11/03/2019
HXGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019 AGENDA
ขอเชิญร่วมสัมมนาในงาน HXGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019 AGENDA ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562
ณ Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport, Thailand
สามารถนำบัตรที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปลงชื่อหน้างานได้ในเวลา 08.00 - 10.00 น.
22/01/2019
21/11/2018
Metalex 2018
เชิญชมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ Hall 101 No.BH19 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.
19/10/2018
04/10/2018
25/07/2018
3D Content Gateway
สร้างพื้นที่เสมือนจริง
จากการสแกน 3 มิติ
3D Intelligent Manufacturing
สร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
จากกระบวนการดิจิตอล
3D Realistic Visualization
เชื่อมโยงความเป็นจริงและเสมือนจริง
เพื่อแสดงข้อมูล 3 มิติ
3D Process Management
ผสานกระบวนการดิจิตอล 3 มิติ
ได้อย่างอิสระ
datadesign Solutions
จินตนาการในรูปแบบ 3 มิติ
จินตนาการของคุณสามารถเป็นจริงได้ ด้วย "เทคโนโลยีสมาร์ท 3D"
ที่จะช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองเสมือนจริง
ในรูปแบบ 3 มิติได้อย่างง่ายดาย
ANALYSIS
วิเคราะห์ปัญหา
ผ่านการให้คำปรึกษา
COORDINATE
ข้อเสนอของ
เครื่องมือดิจิตอล
CUSTOMIZE
เครื่องมือดิจิตอล
ตามสั่ง
SUPPORT
บริการบำรุงรักษา
สนับสนุนการติดตั้ง / ปฏิบัติการ
3D Solution Products
การจัดการผลิตภัณฑ์
  • LINEUP
  • 3D SCANNING
  • 3D MODELING
  • 3D PRINTING
  • 3D MACHINING
  • 3D MEASUREMENT
  • OTHERS