Data Design Co., Ltd. DesignX|ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ 3D สำหรับ Solid

3D Reverse Engineering Software "DesignX"

แม่นยำ, รวดเร็ว และเชื่อถือได้
สำหรับเส้นทาง Scan-to-CAD ที่เร็วที่สุด
แม่นยำ, รวดเร็ว และเชื่อถือได้
สำหรับเส้นทาง Scan-to-CAD ที่เร็วที่สุด

"Geomagic DesignX" เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองย้อนกลับที่ครบครันพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3D แบบทึบ ด้วยการเพิ่มข้อมูลพาราเมตริกที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการออกแบบในขณะที่อ้างอิงไปยังข้อมูล point cloud และข้อมูลโพลิกอนที่อุปกรณ์วัด 3D จับภาพไว้ ทำให้สามารถสร้างแบบจำลอง CAD สำหรับการออกแบบด้วยความเร็วสูงได้

LINE UP

Geomagic DesignX

ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับสำหรับ solid เส้นทางที่เร็วที่สุดจากการสแกนไปยัง CAD
「Geomagic DesignX」สามารถสร้างโมเดล 3D แบบพาราเมตริกที่มีความแม่นยำสูงพร้อมฟังก์ชันการสร้างแบบจำลอง solid/ surface ที่เต็มเปี่ยมโดยอิงจากข้อมูล point cloud และข้อมูลโพลิกอนทุกประเภท
มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแบบจำลองตามความตั้งใจของนักออกแบบในขณะที่อ้างอิงถึงข้อมูลที่สแกน โมเดล 3D ที่สร้างขึ้นนั้นเป็นแบบจำลองย้อนกลับแบบอเนกประสงค์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้อนกลับไปยังกระบวนการออกแบบ เชื่อมต่อกับกระบวนการตัดเฉือนและกระบวนการส่งออกเครื่องพิมพ์ 3D ตามที่เป็นอยู่ และปรับเปลี่ยนและตรวจสอบรูปร่าง 3D อย่างมีประสิทธิภาพ
Read more

CASESTUDY กรณีศึกษา

โซลูชันการสร้างแบบจำลองย้อนกลับ<br>เต็มรูปแบบจากข้อมูลการสแกน 3D

โซลูชันการสร้างแบบจำลองย้อนกลับ
เต็มรูปแบบจากข้อมูลการสแกน 3D

Geomagic Design X เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองย้อนกลับอันทรงพลังที่สามารถสร้างข้อมูล CAD ได้โดยการกำหนดและแก้ไขมิติจากข้อมูลโพลิกอน (point cloud) ที่ได้รับจากเครื่องสแกน 3D
สามารถสร้างโมเดลที่เป็น solid ตามคุณลักษณะที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ CAD ทั่วไป และมีประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือสะพานที่เชื่อมต่อกระบวนการสแกนและกระบวนการออกแบบในบริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ภายในบ้าน

เวอร์ชันใหม่ Design X V2022 เปิดตัวแล้ว

เวอร์ชันใหม่ Design X V2022 เปิดตัวแล้ว

คราวนี้ V2022 เวอร์ชันใหม่ได้รับการเผยแพร่จากตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ 3D สำหรับ solid “Geomagic Design X”
ในเวอร์ชันนี้ มีการปรับปรุงฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันลอฟท์, ฟังก์ชันการปรับพื้นผิวอัตโนมัติ และเครื่องมือสเก็ตช์ภาพ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของซอฟต์แวร์วิศวกรรมย้อนกลับ