DataDesign DataDesign

SOLUTION โซลูชันส์

แพลตฟอร์มการวัด 3D แบบบูรณาการ<br>「Geomagic ControlX」
การสื่อสาร ความบันเทิง สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ เครื่องแต่งกาย

แพลตฟอร์มการวัด 3D แบบบูรณาการ
「Geomagic ControlX」

従業員数 00人
บทความแนะนำ
PREV ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มการวัด 3D แบบบูรณาการ<br>「Geomagic ControlX」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย การวัด 3 มิติ การสื่อสาร สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAE / CAM / การจำลองการตัด / การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / การวัด 3 มิติ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ

สแกนซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล「Artec Studio」

Artec Studio เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลการสแกน 3D ที่ทำงานร่วมกับเครื่องสแกน Artec 3D ได้อย่างราบรื่น รองรับการอ่าน point clouds และข้อมูลโพลีกอนความจุสูง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลจากอุปกรณ์วัดอื่น ๆ นอกเหนือจากเครื่องสแกน Artec 3D ได้ในเวลาอันสั้นและส่งออกเป็นโมเดล 3D คุณภาพสูง
NEXT ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มการวัด 3D แบบบูรณาการ<br>「Geomagic ControlX」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย CAD การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ การสื่อสาร ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAE / CAM / การจำลองการตัด / การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / การวัด 3 มิติ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ

ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ 3D สำหรับ Solid 「Goemagic DesignX」

Geomagic DesignX ทำให้สามารถสร้างแบบจำลอง CAD สำหรับการออกแบบด้วยความเร็วสูงโดยการเพิ่มข้อมูลพารามิเตอร์ที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการออกแบบในขณะที่อ้างถึงข้อมูล point cloud และข้อมูลโพลิกอนที่บันทึกโดยอุปกรณ์วัด 3D เครื่องมือสร้างแบบจำลองย้อนกลับที่ครบครันพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบจำลอง Solid