WORKNC

ข่าว&คอลัมน์

MENU

NEWS & COLUMN ข่าว&คอลัมน์

ข้อมูลการสัมมนา 2024.05.10 อัปเดต

สัมมนา WorkNC วันที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

สัมมนา WorkNC วันที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

จัดโดย Data Design Solutions (Thailand) Co., Ltd.
สนับสนุนโดย MMC Hardmetal (Thailand) Co., Ltd.

วันที่: 24 พฤษภาคม 2024
เวลา: ลงทะเบียนหน้างาน 13:00 น. เริ่มสัมมนา 13:30 น.
สถานที่: อาคาร Software Park ชั้น 3 ห้อง 304
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม การสัมมนาด้านโซลูชันจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐาน, ระบบอัตโนมัติ และความรู้ในการตัดเฉือนเรขาคณิต 3D สำหรับ mold & die
ในช่วงครึ่งแรกของการสัมมนา DataDesign จะแนะนำการใช้งานสภาพแวดล้อมการตัดเฉือนแบบดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ CAM ล่าสุด
และในช่วงครึ่งหลัง MOLDINO จะแนะนำเครื่องมือประสิทธิภาพสูงใหม่สำหรับการตัดเฉือน mold & die รวมถึงกรณีศึกษาการใช้งานในต่างประเทศ

ผู้ที่รับผิดชอบในการเตรียมข้อมูลการตัดเฉือนโดยใช้ CAD/CAM รวมถึงผู้ที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตัดเฉือน ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: ฟรี

ตารางเวลา

เวลา เนื้อหา
13:00-13:30 ลงทะเบียนหน้างาน
13:30-14:00 กล่าวเปิดงาน
14:00-15:00 New Strategy Introduction | Smart Machining
- Template Machining, NC Simulation Server, Meta Data Connection etc.

โดย Data Design Solutions (Thailand) Co., Ltd.
15:00-15:20 พักทานอาหารว่าง
15:20-16:00 Introduction of the latest tooling trends for Moulds & Dies

โดย MOLDINO
16:00-16:15 กล่าวปิดงาน / Q&A
16:30-18:30 ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันที่/สถานที่

Software Park Building ชั้น 3 ห้อง 304
วันและเวลา
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2024
ลงทะเบียนหน้างาน 13:00 น. เริ่มสัมมนา 13:30 น.