DataDesign DataDesign

SOLUTION โซลูชันส์

สแกนเนอร์ 3D ขนาดพกพาที่มีความแม่นยำสูง<br>「Artec SpaceSpider」
การสื่อสาร ความบันเทิง สแกนเนอร์ 3D หุ่นยนต์ ออกแบบ เครื่องแต่งกาย

สแกนเนอร์ 3D ขนาดพกพาที่มีความแม่นยำสูง
「Artec SpaceSpider」

จำนวนพนักงาน 00 คน
บทความแนะนำ
PREV ผลิตภัณฑ์ สแกนเนอร์ 3D ขนาดพกพาที่มีความแม่นยำสูง<br>「Artec SpaceSpider」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย การสื่อสาร สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAE / CAM / การจำลองการตัด / การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม / การสื่อสาร / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ

สแกนเนอร์ 3D สีสันสดใสขนาดพกพาน้ำหนักเบาพิเศษ「Artec Eva」

Artec Eva เป็นรุ่นเรือธงที่จำหน่ายไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง และเป็นสแกนเนอร์พกพาน้ำหนักเบาพิเศษที่มีน้ำหนักเพียง 850 กรัม สามารถรับจุดการวัดได้ประมาณ 2 ล้านจุดที่ 16 เฟรมต่อวินาทีโดยไม่มีเครื่องหมาย รองรับสีที่สมบูรณ์และทำซ้ำการเสื่อมสภาพและเนื้อสัมผัสตามเวลาได้อย่างเที่ยงตรง
NEXT ผลิตภัณฑ์ สแกนเนอร์ 3D ขนาดพกพาที่มีความแม่นยำสูง<br>「Artec SpaceSpider」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย การสื่อสาร สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAE / CAM / การจำลองการตัด / การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม / การสื่อสาร / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ

เครื่องสแกน 3D เลเซอร์แบบพกพาระยะไกล「Artec Ray」

Artec Ray เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ 3D แบบติดขาตั้งกล้องที่สามารถวัดรายละเอียดของเครื่องบิน, เรือ, โรงงาน, อาคาร ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ สามารถจับภาพวัตถุได้ไกลถึง 110 เมตรเป็นโมเดล 3D