DataDesign DataDesign

SOLUTION โซลูชันส์

เครื่องสแกน 3D เดสก์ท็อปความละเอียดสูงพิเศษ<br>「Artec Micro」
การสื่อสาร ความบันเทิง สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ เครื่องแต่งกาย

เครื่องสแกน 3D เดสก์ท็อปความละเอียดสูงพิเศษ
「Artec Micro」

จำนวนพนักงาน 00 คน
บทความแนะนำ
PREV ผลิตภัณฑ์ เครื่องสแกน 3D เดสก์ท็อปความละเอียดสูงพิเศษ<br>「Artec Micro」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย การวัด 3 มิติ การสื่อสาร สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAE / CAM / การจำลองการตัด / การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม / การสื่อสาร / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / การวัด 3 มิติ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ

สแกนซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล「Artec Studio」

Artec Studio เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลการสแกน 3D ที่ทำงานร่วมกับเครื่องสแกน Artec 3D ได้อย่างราบรื่น รองรับการอ่าน point clouds และข้อมูลโพลีกอนความจุสูง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลจากอุปกรณ์วัดอื่น ๆ นอกเหนือจากเครื่องสแกน Artec 3D ได้ในเวลาอันสั้นและส่งออกเป็นโมเดล 3D คุณภาพสูง
NEXT ผลิตภัณฑ์ เครื่องสแกน 3D เดสก์ท็อปความละเอียดสูงพิเศษ<br>「Artec Micro」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย การสื่อสาร สแกนเนอร์ 3D ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / CAE / CAM / การจำลองการตัด / การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม / การสื่อสาร / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / การวัด 3 มิติ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ

เครื่องสแกน 3D เลเซอร์แบบพกพาระยะไกล「Artec Ray」

Artec Ray เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ 3D แบบติดขาตั้งกล้องที่สามารถวัดรายละเอียดของเครื่องบิน, เรือ, โรงงาน, อาคาร ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ สามารถจับภาพวัตถุได้ไกลถึง 110 เมตรเป็นโมเดล 3D