DataDesign DataDesign

SOLUTION โซลูชันส์

โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ฟิสิกส์<br>「Eureka/EurekaChronos」
CAE CAM การจำลองการตัด การปรับสภาพการตัดให้เหมาะสม การสื่อสาร ความบันเทิง ออกแบบ เครื่องแต่งกาย

โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ฟิสิกส์
「Eureka/EurekaChronos」

従業員数 00人
บทความแนะนำ
PREV ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ฟิสิกส์<br>「Eureka/EurekaChronos」
การก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม การศึกษา ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน ความบันเทิง ทดลองผลิต รถยนต์ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์ หุ่นยนต์ อวัยวะเทียม อากาศยาน อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องจักรกลหนัก/เครื่องจักร เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์/ตกแต่งภายใน AR/VR CG การสื่อสาร การแสดงผล วางแผน ออกแบบ โปรแกรมดู 3D การก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม การศึกษา ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน ความบันเทิง ทดลองผลิต รถยนต์ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์ หุ่นยนต์ อวัยวะเทียม อากาศยาน อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องจักรกลหนัก/เครื่องจักร เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์/ตกแต่งภายใน
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D

ตัวแสดงภาพ 3D เสมือนจริงแบบสแตนอโลน「KeyShot」

KeyShot เป็นเครื่องแสดงภาพ 3D เสมือนจริงแบบสแตนอโลนที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างภาพและวิดีโอที่เหมือนจริงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รองรับรูปแบบ CAD มากกว่า 40 ประเภท และวัสดุมากกว่า 200 ชนิดได้รับการลงทะเบียนเป็นมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับการตรวจทานการออกแบบได้ในเวลาอันสั้น
NEXT ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ฟิสิกส์<br>「Eureka/EurekaChronos」
ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย CAD CAM การสื่อสาร ออกแบบ ความบันเทิง เครื่องแต่งกาย
CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / การสื่อสาร / สแกนเนอร์ 3D / ออกแบบ / CAD / การสร้างแบบจำลองย้อนกลับ / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / แอนิเมชัน / โปรแกรมดู 3D / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ / AR/VR / CG / การสื่อสาร / การแสดงผล / วางแผน / ออกแบบ / โปรแกรมดู 3D / CAD / CAM / การสื่อสาร / ออกแบบ

เครื่องมือสร้างแบบจำลองเฉพาะ CAM ประเภท Non-history「Designer」

Designer เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองเฉพาะ CAM ที่สนับสนุนงานการสร้างแบบจำลองเสริมก่อนที่จะดำเนินการสร้าง toolpath ก่อนกระบวนการ CAM สามารถสร้างการอุดรูที่มีรูปทรง, การขยายพื้นผิว, รับพื้นผิว และหยุดพื้นผิว เพื่อปรับปรุงคุณภาพการประมวลผล และลดระยะเวลาดำเนินการ