DataDesign DataDesign

3D MACHINING 3D MACHINING

3D MACHINING

เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองการตัดที่ควบคุมเครื่องจักร NC ที่ทันสมัยที่สุด 3D MACHINING

เป็นเทคโนโลยีที่ให้สภาพแวดล้อมการทำงานของ CAM แบบทีมซึ่งรวมเอาเอ็นจิ้น CAM อัจฉริยะและการจำลองตามฟิสิกส์ เราขอเสนอโซลูชันการตัดเฉือนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องกลึง NC ที่ล้ำหน้าที่สุด