DataDesign DataDesign

3DX MACHINING 3DX MACHINING

3DX MACHINING

~ การตัดที่มีความแม่นยำสูงจากทุกรูปทรง ~ 3DX MACHINING

เป็นเทคโนโลยีที่ให้สภาพแวดล้อมการทำงานของ CAM แบบทีมซึ่งรวมเอาเอ็นจิ้น CAM อัจฉริยะและการจำลองตามฟิสิกส์ เราขอเสนอโซลูชันการตัดเฉือนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องกลึง NC ที่ล้ำหน้าที่สุด

เทคโนโลยีที่ให้สภาพแวดล้อมการทำงาน CAM แบบทีมที่รวมกลไก CAM อัจฉริยะและการจำลองตามทางกายภาพ
เรานำเสนอโซลูชันการตัดเฉือนเพื่อเพิ่มการใช้เครื่องมือตัดเฉือน NC ที่ล้ำสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด