DataDesign DataDesign

3DX CONNECT 3DX CONNECT

3DX CONNECT

~ เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ และกระบวนการด้วยแท็ก ~ 3DX CONNECT

เทคโนโลยีสำหรับการจัดระเบียบและแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลตามข้อมูลแท็ก ทำให้สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะแบบเรียลไทม์ได้ เราเสนอโซลูชันการแบ่งปันที่แบ่งปันความรู้เฉพาะทางภายในองค์กร