DataDesign DataDesign

3DX PRINTING 3DX PRINTING

3DX PRINTING

~ การผลิตรูปทรงและโครงสร้างภายในแบบเติมเนื้อ ~ 3DX PRINTING

เราสนับสนุนนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างจริงจังด้วยการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ เรานำเสนอโซลูชันการพิมพ์ 3D ทางวิศวกรรมที่ไม่เพียงใช้สำหรับงานต้นแบบและการออกแบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและไซต์การผลิตด้วย