DataDesign DataDesign

3D MODELING 3D MODELING

3D MODELING

เทคโนโลยี Shaping ที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 3D MODELING

เป็นเทคโนโลยีที่ให้มูลค่าเพิ่มที่ไม่เหมือนใครโดยการถ่ายโอนฟังก์ชันและการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนไปยังโมเดล 3D เราขอเสนอแนวคิดการออกแบบใหม่ที่เหมาะสมกับความปกติใหม่ โดยแยกออกจากการออกแบบที่เบี่ยงเบนความสนใจจากสัญชาตญาณทั่วไป